آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

چاپ مقاله ISI پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مجله معتبر بین المللی Global Ecology and Conservation:

مقاله دکتر سعید شعبانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ...

ادامه مطلب »

اهدای اقلام آزمایشگاهی توسط کارشناس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به آزمایشگاه عمومی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس فرج الله شربتی همکار شریف بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

ادامه مطلب »