تهیه گزارش خبری تلویزیونی با حضور مسئول واحد ثبت و گواهی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای معرفی فعالبت ها و برنامه های حوزه بذر، گزارش خبری تلویزیونی با حضور مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز گلستان تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این گفتگو که در قالب واحد خبر تلویزیون انجام شد مهندس مهرناز مهرآور ضمن معرفی واحد ثبت و گواهی مرکز، در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای همکاران شریف مجموعه از جمله تنوع بذور ارقام مختلف و گستره برنامه های حوزه گواهی بذر و نهال و میزان خدماتی که از این ناحیه برای کشاورزان خلق می شود با خبرنگار این رسانه گفتگو کرد.