برگزاری دومین جلسه تدوین برنامه ­های پژوهشی- توسعه ­ای سال ۹۹ در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین جلسه تدوین برنامه­ های پژوهشی – توسعه ­ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سال جهش تولید با حضور مدیران تحقیقات و بخش اجرایی جهاد کشاورزی استان، در روز ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ در دفتر ریاست برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این جلسه با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و مهندس عباسی، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همکاران بخش تحقیقات زراعی و باغی در دفتر ریاست مرکز برگزار شد.

این برنامه در پی جلسه بحث و بررسی طرح­های تحول آفرین در بخش کشاورزی در جهت اهداف جهش تولید به و ارایه طرح­هایی پیشنهادی این مرکز که ماهیت پژوهشی – توسعه ­ای دارند انجام شد و در راستای پوشش دادن اهداف جهش تولید و با حمایت­های سازمان جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیت و توانمندی­های بخش خصوصی، که می تواند تحول قابل قبولی در منطقه را بوجود آورد طرح های تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی و کنجد ناشکوفا از سوی متخصصان بخش زراعی و باغی ارایه شد و در راستای اجرای شایسته از سوی مدیران حاضر مورد بحث و بررسی و نقد قرار گرفت.