آرشیو روزانه: ۸ فروردین ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی نقش آفرینی نهاد روحانیت در ترویج و توسعه فعالیت های مشارکت جویانه در بخش کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان برگزار می شود

کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی نقش آفرینی نهاد روحانیت در ترویج و توسعه فعالیت های مشارکت جویانه در بخش ...

ادامه مطلب »