آرشیو روزانه: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

معرفی جو رقم جدید آیدین و افتخار مشارکت دکتر خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

جو رقم جدید به نام آیدین از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی ...

ادامه مطلب »