آرشیو روزانه: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان ضمن افتتاح  چند پروژه عمرانی، از مزارع تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس ...

ادامه مطلب »