آرشیو روزانه: ۱۱ آبان ۱۳۹۸

برگزاری سومین جلسه نحوه بهره برداری از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

سومین جلسه آموزشی کارشناسان اطلاع رسانی با پژوهشگران بخش های تحقیقاتی جهت بهره برداری دقیق از سامانه ها و پایگاه ...

ادامه مطلب »