آرشیو روزانه: ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های پژوهشی و تولیدی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش و ...

ادامه مطلب »