چاپ نشریه ترویجی سامانه کشت روی بسترهای بلند دایم به همت پژوهشگر بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشریه ترویجی تحت عنوان سامانه کشت روی بسترهای بلند دایم نوشته دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ۲۴ صفحه به چاپ رسید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این نشریه وزین که توسط معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسیده از سایت تالار ترویج به آدرس ذیل قابل دانلود می باشد. در این نشریه مخاطبان نشریه که کارشناسان، محققین، کشاورزان و مروجان مسئول پهنه می باشند با این شیوه نوین کشت که محقق مربوطه از سال ۹۲ همزمان تحقیقات و ترویج این سامانه نوین را در استان گلستان آغاز کرد آشنا می شوند. در این شیوه علاوه بر حفظ بقایای کشت قبلی به عنوان حافظ خاک صرفه جویی در مصرف آب در مقایسه با شیوه غرقابی تا حد ۵۰ درصد بالغ می گردد. همچنین مزرعه در زمانهای بارش های با شدت بالا تا حد ۸۰ میلیمتر در ساعت و بیشتر نیز دچار خسارت نمی شود زیرا جویهای موجود بین بسترهای کشت به راحتی آب مازاد بر بارش را عبور داده و به خارج مزرعه هدایت می کنندو هم اکنون مزارعی در حدود ۱۰۰۰ هکتار در غرب استان گلستان امسال در کشتهای تابستانه به این طریقه به زیر کشتهای نظیر ذرت و سویا رفته اند.

علاقمندان می توانند نشریه را از سایت زیر دانلود و ذخیره نمایند.
انتشارات معاونت ترویج
<http://press-extension.areeo.ac.ir/>