جلسه ساماندهی باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پیرو تصمیات متخده در شورای برنامه ریزی مرکز در خصوص ساماندهی باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان که وظیفه مندی آن بر عهده بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته شده است و در جهت هماهنگی بیشتر و بررسی روند اجرایی آن، جلسه‌ای در روز دوشنبه ۲۴/۴/۱۳۹۸ با حضور دکتر کیانی معاون پژوهشی، مهندس پارسایی رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مهندس غلامی رئیس اداره خدمات فنی و پشتیبانی و مهندس کریمی دوست مسئول پیگیری باغ بوتانیک، در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه مهندس کریمی دوست ضمن ارائه گزارش از روند پیگیری و پیشرفت کار به برخی از مشکلات موجود نیز اشاره نموده و خواستار همکاری بین واحدهای جهت تسهیل در امور شدند.
در ادامه هریک از همکاران نقطه نظرات خود در زمینه ساماندهی بهتر از جمله: نقشه ترسیم شده و اجرایی باغ بوتانیک، اتیکت گذاری درختان موجود، مقدمات خیابان بندی و … ارائه دادند.