برگزاری گردهمایی محققان معین استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش استان

جلسه گردهمایی محققان معین استان گلستان در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان در تاریخ ۲۲/۸/۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین ابتدا دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز ضمن عرض خیر مقدم، وظایف و ماموریت های محققان معین در طرح نظام نوین ترویج در جهت اثر بخشی آن، چالش های مهم استان، پایداری تولید در محصولات مختلف کشاورزی و دامی و روند رو به رشد توسعه بخش کشاورزی نقش موثر تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی و انتقال دانش فنی به مروجان و کارشناسان پهنه، نیازهای بهره برداران و برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی برای مروجان و کارشناسان پهنه و بهره برداران توضیحات لازم را ارایه نمودند.
در ادامه نشست دکتر دهقان نماینده محققین معین استان و دبیر منطقه یک کشور، ارایه ای را که در دومین گردهمائی دبیران محققین معین به عنوان دبیر منطقه یک برای حضار ارائه کرده بودند برای آشنائی با اهداف، ماموریت ها و مسائل و مشکلاتی که از طرف مراکز، موسسات و پژوهشکده های واقع در منطقه یک کشور مطرح کرده بودند و نیز اهداف، مسائل و رهنمودهای مطرح شده در گردهمائی های دبیران و نمایندگان محققین معین مطرح شده بود، برای جمع محققین معین مرکز ارائه و توضیحات لازم در رابطه با این طرح در برنامه نظام نوین ترویج ارائه نمود.
در ادامه با مشارکت حاضران در برنامه، به بررسی مشکلات طرح محققین ، برنامه ریزی برای حضور در جلسات کمیته فنی و بازدید های میدانی در مراکز جهاد کشاورزی استان، مسئله یابی، انتقال دانش فنی و … را در جهت بررسی برای رفع مشکلات طرح مباحثی را مطرح و بحث و تبادل نظرنمودند.
درادامه مهندس سبزه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، فلسفه وجودی این طرح براساس شرح وظایف و ماموریت های محوله، انتقال دانش فنی به مروجان، کارشناسان پهنه و بهره برداران و اثر بخشی آن در عرصه های تولیدی مطرح و حضور محققان معین را در کنار مروجان و کارشناسان پهنه در جهت انتقال دانش فنی ضروری برشمردند.
در پایان دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن خیر مقدم بیان نمودند با توجه به چالش های موجود استان و طرح نظام نوین ترویج علی رغم این مشکلات با حضور مثمر ثمر محققین معین در مراکز جهاد کشاورزی و انتقال دانش فنی به مروجان و کارشناسان پهنه و آموزش های لازم در محصولات مختلف توانستیم به تولید پایدار در استان دست یابیم. ایشان بزرگترین اهداف سازمانی این طرح را انتقال یافته های تحقیقاتی به مروجان، کارشناسان پهنه و بهره برداران در جهت تولید پایدار برشمردند و ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده و موارد مورد تصویب، نقطه نظر و دیدگاه های خود را بیان نمودند.