عضویت در کانال تاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

جهت عضویت در کانال بعد از نصب اپلیکیشن تاک بر روی گوشی و یا با بازکردن صفحه وب تاک به آدرس web.agritak.ir (راه اندازی نرم افزار تاک) و بعد از ثبت نام ابتدا وارد بخش ویترین (Discovery) شده سپس بر روی قسمت کانال های رسمی کلیک کرده (شکل شماره ۱) تا وارد صفحه کانال های رسمی کشاورزی گردیده و در همین صفحه کانال رسمی مراکز پژوهشی و آموزشی (شکل شماره ۲) را انتخاب و در صفحه باز شده استان گلستان را انتخاب نمایید (شکل شماره ۳) و عضو کانال تاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان شوید (شکل شماره ۴). با تشکر