ارائه مشاوره تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

شرح خدمت:

بهره برداران هرگاه با مشکل و مساله ای روبرو می شوند و قادر به رفع و حل آن نباشند آنرا با مروج پهنه خود درمیان گذاشته و اگر او هم قادر به رفع آن نباشد به کارشناسان تخصصی بالاتر ارجاع داده و به ترتیب به موارد بالاتر از خود ارجاع می دهند که در نهایت منجر به حل مسئله توسط محققین مرتبط خواهد شد. در هر مرحله که مورد مرتفع و حل گردد در همانجا چرخه به پایان رسیده و به بهره بردار ارجاع و آموزش داده می شود.

نام خدمت کلان: انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی
گروه خدمت: کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
نوع مخاطبین: مردم
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع رویداد خدمت: آموزش, کسب و کار
آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
نوع خدمت: G2C دولت به مردم, G2B دولت به کسب و کارها
سطح خدمت: کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.)
نحوه شروع: تقاضای گیرنده خدمت
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
شناسه خدمت: ۱۳۰۲۲۸۲۱۱۰۸
میز خدمت درخواست
شناسنامه و فرایند خدمت دانلود فرم و فرایند خدمت
راهنما لینک
نظرسنجی  لینک
دسترسی و تماس

 

 

بازگشت به صفحه خدمات