پذیرش مقالات در نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

شرح خدمت:

مجلات علمی سازمان به‌صورت دسترسی باز (به متن مقالات) و به صورت فصلنامه منتشر می شوند. این مجلات یافته های پژوهشی (حاصل انجام پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی) را در حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی منتشر می کنند. ابتدا پس از دریافت مقاله از سوی نویسنده/نویسندگان و تایید اولیه اعضای هیئت تحریریه، توسط ۲ الی ۳ داور ارزیابی و پس از تایید محتوایی و ساختاری مقاله ویراستاری ادبی و علمی صورت می‌گیرد. و در نهایت پس از بازبینی نهایی، مقاله به‌صورت الکترونیکی در سایت مجله منتشر می‌شود.

نام خدمت کلان: انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی
گروه خدمت: تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
نوع مخاطبین: دانشجویان, پژوهشکران, مردم
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع رویداد خدمت: آموزش
آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
نوع خدمت: G2C دولت به مردم, G2G دولت به دولت
سطح خدمت: ملی (خدمتی که فقط در ستاد دستگاه ارایه می شود)
نحوه شروع: تقاضای گیرنده خدمت
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
شناسه خدمت: ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۰
میز خدمت درخواست
شناسنامه و فرایند خدمت دانلود فرم و فرایند خدمت
راهنما لینک
نظرسنجی  لینک
دسترسی و تماس

 

بازگشت به صفحه خدمات