ارائه تائیدیه و ممیزی علمی نشریات و رسانه‏ های آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

شرح خدمت:

مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها برای انتقال یافته‌های ترویجی اعضای هیات علمی و محققان خود به اعضای هیات علمی و پژوهشگران در نهادهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی، کارشناسان ترویج، بهره‌برداران بخش کشاورزی، دانشجویان و مدیران و سیاست‌گذاران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به انتشار نشریات مختلف در زمینه‌های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، علمی- آموزشی و فنی و تخصصی کشاورزی و نشر از طرق دیگر رسانه ها می‌نمایند. بنابراین موارد تهیه شده در اختیار متخصصین موضوعی قرار گرفته و ممیزی و پس از تایید قابلیت نشر پیدا می کنند.

نام خدمت کلان: انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی
گروه خدمت: تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
نوع مخاطبین: دانشجویان, پژوهشکران
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع رویداد خدمت: آموزش
آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
نوع خدمت: G2C دولت به مردم, G2B دولت به کسب و کارها
سطح خدمت: ملی (خدمتی که فقط در ستاد دستگاه ارایه می شود)
نحوه شروع: تقاضای گیرنده خدمت
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
شناسه خدمت: ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۲
میز خدمت درخواست
شناسنامه و فرایند خدمت دانلود فرم و فرایند خدمت
راهنما لینک
نظرسنجی  لینک
دسترسی و تماس

 

بازگشت به صفحه خدمات