برگزاری مراسم ضیافت افطار در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مراسم ضیافت افطار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۹۸برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این مراسم معنوی با همراهی و همدلی و حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همکاران بخش ها، واحدها و ایستگاه های مختلف مرکز و همکاران پیشکسوت و بازنشسته، همزمان با شب ۱۷ ماه مبارک رمضان در محل سالن ورزش انجام شد .