جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان گرگان

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز جهاد کشاورزی دهستان حومه گرگان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر شهریار کیا، دکتر معصومه یونس آبادی و دکتر ثمانه ملک شاهکویی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز جهاد کشاورزی دهستان حومه گرگان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه از جمله:
۱- بررسی مسائل فنی مربوط به علف های هرز و بیماری های کلزا در فصل زراعی گذشته
۲- بررسی علف های هرز و کرم قوزه پنبه و روش های مبارزه با آن
۳- بررسی بیماریهای کنجد و روش های پیش گیری و کنترل آنها
بحث و تبادل و نظر شد.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
۱- مصرف علفکش ترفلان قبل از کاشت برای کنترل علفهای هرز پهن برگ؛ مصرف علفکش بوتیزان استار پس از کاشت و قبل از سبز شدن تا مرحله کوتیلدونی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ؛ مصرف علفکش لونترل پس از سبز شدن و قبل از ساقه دهی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ بجز خردل وحشی
۲- مصرف قارچکش مناسب در زمان گلدهی و در شرایط بحرانی و مساعد برای بیمارگر دو بار سمپاشی برای کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا
۳- مصرف علف کش کانووی قبل از رویش پنبه و علف کش ان وک پس از رویش پنبه برای کنترل علف های هرز پهن برگ
۴- استفاده از تله های فرمونی برای رصد و شکار پروانه های نر کرم قوزه پنبه و استفاده از زنبور تریکوگراما در مرحله تخم و همچنین حشره کش های لاروین و آوانت در مرحله لاروی برای مبارزه با کرم قوزه پنبه
۵- ضد عفونی بذر کنجد با قارچکش مناسب مانند کاپتان و همچنین تناوب زراعی و آبیاری منظم برای کنترل بیماری های بوته میری، پژمردگی و پوسیدگی ذغالی