آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۵

برگزاری میزگرد “بررسی سیاست های دولت در زمینه مدیریت مشارکتی آب، توانمندی و مزیت های حضور بخش کشاورزی در گسترش این الگو” با حضور مهندس شریعتمدار و مهندس کشاورز در گرگان

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در میزگرد “بررسی سیاست های دولت در زمینه مدیریت ...

ادامه مطلب »