آرشیو روزانه: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در دوره آموزشی پروژه افزایش عملکرد گندم و بهره‌وری نظام‌های گندم بنیان در مرکز آموزشی عالی امام خمینی

دکتر فرامرز سیدی و دکتر محمد حسین رزاقی پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در دوره ...

ادامه مطلب »