آرشیو روزانه: ۲۱ تیر ۱۴۰۱

حضور فعال پژوهشگر باغبانی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در برنامه ملی آموزش مهارتی تربیت هرس کار ماهر در خراسان رضوی

اولین برنامه ملی آموزش مهارتی تربیت هرس کار ماهر درایستگاه تحقیقات وآموزش کشاورزی گلمکان خراسان رضوی برگزار شد و دکتر ...

ادامه مطلب »