ساخت برنامه تلویزیونی با موضوع آب با حضور معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با حضور و همت دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برنامه تلویزیونی با موضوع بهره وری آب در کشاورزی تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر کیانی در تهیه و ضبط یک برنامه تلویزیونی سراسری با موضوع بهره وری آب در کشاورزی شرکت نمود و در خصوص مسائل مختلف این حوزه از جمله میزان آب موجود، میزان تبخیر، روش های نادرست آبیاری، راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی، راههای ارتقای بهره وری آب، بهره گیری از آب های نامتعارف، بروندادهای پژوهشی و دستاوردهای ارزشمند این حوزه و … ارایه مطلب نمود و در خصوص اصلاح و الگوی مناسب روش های مصرف نیز پیشنهادات جامعی را تقدیم بینندگان کرد.