عقد تفاهم نامه دو جانبه شرکت خزر زیتون گرگان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان

به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه پژوهشی و فناورانه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در استان و ارتباط با بخش صنعت این تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و شرکت خزر زیتون گرگان در تیر ماه ۱۳۹۸ منعقد گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مراسم انعقاد رسمی تفاهم نامه بین دو مجموعه، در محل دفتر کارخانه خزر زیتون گرگان با حضور دکتر جلال محمدزاده مجری طرح و رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در راستای اجرای طرح تحقیقاتی (استخراج و ارزیابی ترکیبات بیو فنلی از پساب فرایند روغن کشی ارقام زیتون به روش غشایی) انجام شد.
در این آیین تفاهم نامه فوق از سوی آقای داریوش صفری مدیر عامل محترم شرکت خزر زیتون گرگان و آقای دکتر ابوالفضل فرجی به امضا رسید و مبادله شد.