بازدید ریاست موسسه علوم دامی کشور از پایلوت پژوهشی، آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر سعید اسماعیل خانیان رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از پایلوت پژوهشی، آموزشی و ترویجی کارگاه تولید خوراک دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی چالکی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این که با حضور مسئول بخش تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر رضا کمالی رییس بخش تحقیقات علوم دامی و گروهی از پژوهشگران بخش انجام شد ضمن بازدید از روند تعمیر و ساخت پایلوت کارکاه، در بیان دیدگاه در خصوص این پروژه، سرعت پیشرفت کار را مناسب دانستند و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح که شامل چندین پروژه است گامی موثر در ارائه نمونه های خوراک دام با حداقل منابع وارداتی و ترویج استفاده از منابع داخلی بدون خلل در بازدهی تولید باشد و همچنین بعنوان ایستگاه الگو در کشور در تولید نمونه های کنسانتره و خوراک بلوک آماده معرفی شود.
شایان ذکر است ایشان در ادامه از ایستگاه پرورش گوسفند و بز شیرنگ نیز بازدید نمودند و مقرر شدبا توجه به پتانسیل موجود پروژه سنتز نژاد جدید در دستور کار قرارگرفته و اجرا شود.