مصاحبه تلویزیونی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در خصوص تعامل با بخش خصوصی و ایفای نقش تاثیرگذار در اشتغال

مصاحبه سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص مهمترین فعالیت و دستاوردهای تحقیقاتی و آموزشی مرکز و همچنین نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایفای نقش تاثیرگذار و در اشتغال پایدار، در برنامه گفتگوی خبری انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که در محل سایت علمی آموزشی تولیدی و تفریحی توسکا، پروژه مشترک این مرکز و بخش خصوصی در منطقه توسکاستان گرگان انجام شد ایشان ابتدا معرفی اجمالی از امکانات، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و توانمندی های مجموعه داشتند. رئیس مرکز در ادامه با توجه به ۲ مشکل اساسی کشور در سال جاری که اشتغال و تامین منابع حیاتی می باشد با اشاره به این مهم که بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان عنوان می باشد و ۳۰ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده است ضمن اشاره به پروژه حاضر و دستاوردهای آن برای استان و منطقه و ارایه الگویی مناسب در اشتغال و توسعه پایدار، در خصوص نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایفای نقش تاثیرگذار در راستای ارایه روندادها و دستاوردهای پژوهشی و مشارکت فعال در حل مشکلات منطقه با خبرنگار سیما گفتگو کرد.