برگزاری سلسله سخنرانی های علمی مرداد ۹۸ در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

از مجموعه برنامه های علمی ارایه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ۲ عنوان سخنرانی در روز نخست مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن پروفسور جعفر ارشاد گرگان ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که با حضور دکتر کیانی معاون پژوهشی و گروهی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران انجام شد نخستین سخنران برنامه دکتر شهربانو وکیلی پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی در خصوص گیاهان سبزی و صیفی و فوائد آن مطا لبی را بیان نمود.
دکتر وکیلی مطالعه مکان یابی و استعدادیابی بخش توسعه باغات و صادرات را برای کشاورزان انگیزه ای تعیین کننده دانست و در ادامه در خصوص محصولات ارگانیک و همچنین گیاهان گلخانه ای و بالا بودن عملکرد نسبت به تولید نیز توضیحاتی ارئه نمود.
وی در خصوص کدوی آجیلی و امکان سنجی تولید پیاز به روش کشت نشائی را در استان توضیحات جامعی را بیان نمود و همچنین در خصوص کشت نشایی گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی بستر مناسبی برای کشت محصولات مختلف فراهم نموده است.
سخنران بعدی دکتر اکرم احمدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز با حضور در جایگاه در خصوص فواید و خصوصیات جنگل مطالبی را بیان داشت و همچنین برای گونه های با ارزش راش، توسکا، افرا، ملج و نمدار و اهمیت انها برای بستر و حفاظت خاک تشریح جامعی داشت.
دکتر احمدی در ادامه در خصوص ساختار مدیریتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و حوزه های معاونت فنی شامل جنگل کاری و مرتعداری و خروج دام و همچنین احیا و توسعه جنگل توسط انسان با کاشت نهال و یا بذر مطالبی را بیان نمود.
در انتهای هر سخنرانی در گفتگویی ۲ سویه با مشارکت حاضران در این آیین و با ریاست پانل دکتر کیانی، مسایل مختلف طرح شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت