مشاوره و جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان گمیشان

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مروجان مرکز خدمات دهستان قره کیله مدیریت کشاورزی شهرستان گمیشان باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حبیب ا… سوقی و دکتر محمد حسین ارزانش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات دهستان قره کیله مدیریت کشاورزی شهرستان گمیشان برگزار شد.
دراین برنامه ضمن شرکت در جلسه فنی و کارشناسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گمیشان و مشاوره به بهره برداران در مرکز خدمات جهاد کشاورزی قره کیله، در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه توصیه فنی و پیشنهادات لازم برای آماده سازی بستر کاشت محصولات پاییزه ارایه شد.