بوجاری بذور گندم پرورشی یک و دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

بوجاری بذور گندم پرورشی یک و دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: بذور پرورشی ارقام گندم گندم نان تولید شده در این ایستگاه انجام شد. این بذور پس از بوجاری و نصب اتیکت توسط واحد ثبت و گواهی نهال و بذر در اختیار پیمانکاران معرفی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان قرار خواهد گرفت. ارقام تولیدی شامل مروارید، احسان، تیرگان، معراج ،کلاته،N-92-19 و N-92-9 هستند.