بازدید و جلسه فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس با مروجان مسئول پهنه مرکز خدمات دهستان آق آباد

جلسه فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات دهستان آق آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر رحمت‌اله محمدی محقق غلات ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات دهستان آق آباد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد برگزار شد.
دراین برنامه ضمن شرکت در جلسه فنی و کارشناسی و ارائه پیشنهادها و نکات فنی لازم برای توصیه به کشاورزان به هنگام عقد قرادادهای محصولات پائیزه، بازدید فنی از مزارع پنبه، ذرت علوفه‌ای و کنجد ناشکوفا نیز انجام و در خصوص مسائل مختلف منطقه بحث و تبادل و نظر شد.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
کشاورزان غله کار منطقه با توجه به خسارت سوسک سیاه گندم حتماً نسبت به ضدعفونی بذر با سم گائوچو به نسبت دو در هزار اقدام نمایند.
کشاورزان پنبه‌کار و ذرت علوفه‌ای در سال‌های آتی حتماً تراکم مناسب را در کشت مدنظر قرار دهند زیرا در برخی مزارع پنبه با تراکم بسیار زیاد و در برخی مزارع ذرت علوفه‌ای با تراکم کم مشاهده شد.
کارشناسان جهادکشاورزی نسبت به ترغیب کشاورزان به کشاورزی حفاظتی با احداث مزارع الگوئی مبادرت نمایند.