سخنرانی پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در همایش مدیریت آفات مگس میوه مدیترانه و مگس زیتون

باتوجه به اهمیت خسارت مگس های میوه در استان در سال جاری، پنج شنبه ۲ آبان ماه همایش یکروزه ای به منظور مدیریت آفات مگس میوه مدیترانه و مگس زیتون به همت مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور و سخنرانی محققان و کارشناسان بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد که در آن تمامی کارشناسان حوزه های مختلف استان و همچنین کشاورزان باغدار حضور داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت:
در این همایش یک روزه در ابتدا مهندس عباسی معاون سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن سخنرانی بر اهمیت شناخت و کنترل این آفت در باغات استان تاکید کردند.
در ادامه مهندس مبشری محقق بخش گیاهپزشکی مرکز به ایراد سخنرانی در مورد ویژگی های این گروه از مگس ها و روش های به روز و متداول کنترل آن ها را برای حاضرین توضیحاتی جامع را ارایه دادند و در نهایت دکتر حق نما به توضیح اقداماتی تا کنون برای کنترل این آفت در استان انجام گرفته، پرداختند.
در پایان نیز باغداران مشکلات و نیاز های خود را در ارتباط با کنترل این آفت به اطلاع مدیران مربوطه رسانند.