حضور گروه ارزشیابی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

گروه ارزشیابی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه پیرو رویه حاکم بر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در خصوص ارزشیابی سالانه از طرح های تحقیقاتی مصوب و در دست اجرا می باشند در طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه و اول آذر ماه، دو نفر از همکاران هیات علمی آن پژوهشکده دکتر محمدرضا غریب رضا و دکتر رحیم کاظمی، ضمن حضور در بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز، روند اجرای طرح تحقیقاتی، بررسی مسائل و مشکلات، میزان پیشرفت بر اساس زمانبندی پیش بینی شده و همچنین بررسی برخی تغییرات احتمالی از جمله اضافه شدن همکار طرح، در جلسه ای که با حضور مجری طرح، مسئول بخش، معاونت پژوهشی مرکز و کارشناسان اعزامی از پژوهشکده برگزار گردید مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مسائل و مشکلات موجود در راستای برنامه‌های کلان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همچنین برخی مشکلاتی که سبب طولانی شده پروسه تصویب طرح ها می‌گردد و همچنین عدم کفایت اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده برای طرح های در حال اجرا نیز به گروه اعزامی جهت طرح در مدیریت پژوهشکده منتقل گردید.