نشست هم اندیشی محققان فائو و دکتر دانشیان در راستای پروژه افزایش تولید و سطح کشت سویا با تشکل های کشاورزان در استان گلستان

نشست هم اندیشی محققان فائو و دکتر دانشیان در راستای پروژه افزایش تولید و سطح کشت سویا و بررسی مباحث و مشکلات در زنجیره ارزش این گیاه روز چهارشنبه مورخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ با حضور نمایندگانی متشکل از سازمان فائو، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، رئیس گروه دانه های روغنی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مدیران پایه و میانی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر، معاونان و روسای ستادی تعاون روستایی گلستان، مدیران عامل اتحادیه های استانی و جمعی از کشاورزان سویا کار در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان گلستان برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد فائو و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با موضوع توسعه پایدار تولید دانه های روغنی با تاکید بر زنجیره ارزش سویا انجام شد دکتر siwei مشاور فائو، دکتر نیکویی و دکتر دانشیان از سازمان تحقیقات، خانم مهندس امامی کارشناس مسئول دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، مطلعین کلیدی بخش خصوصی (ذینفعان زنجیره ارزش ): تشکل های کشاورزان (اتحادیه ها و تعاونی ها-اتحادیه مازندران) و کشاورزان در سطوح کوچک، متوسط و بزرگ حضور داشتند توضیحات کاملی از روند اجرای آزمایشات و برنامه های توسعه سویا ارایه شد و در ادامه برنامه های توسعه و مباحث و مشکلات در زنجیره ارزش سویا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.