برگزاری دوره آموزشی تبدیل ضایعات به ثروت، بازیافت ارزش افزوده از صنایع فرآورده کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی تبدیل ضایعات به ثروت، بازیافت ارزش افزوده از صنایع فرآورده کشاورزی با حضور همکاران این مرکز و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به مدت ۸ ساعت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۳۲ نفر از کارشناسان مرکز و سازمان می باشد و مدرس این دوره دکتر نور محمد آبیار در قالب ۸ ساعت آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.