جلسه مشترک رییس بنیاد توانمندسازی گندم استان گلستان با رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

آقای علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمندسازی گندم کشور در نشست مشترک با دکتر سید علی حسینی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه با توجه به برنامه ها و سیاست های این مرکز و هدف مهم تاسیس بنیاد فوق در کشور که انتقال مهارت های علمی و تجربی محققان و کشاورزان پیشرو به کشاورزان عادی برای ارتقای تولید می باشد بحث و گفتگو شد.

پاسخ دهید