برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهینه مصرف آب در زراعت غلات در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی مدیریت بهینه مصرف آب در زراعت غلات با تدریس پروفسور دکتر علیرضا کیانی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه که با هدف کلی آشنایی فراگیران و با حضور کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی استان و به مدت ۴ روز و در ۲ بخش تئوری در مرکز شهید حاجی کریمی گرگان و عملی در واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی برگزار شد. مدرس این دوره پروفسور دکتر علیرضا کیانی با اشاره به مباحث، دستاوردهای این حوزه، به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید