آرشیو روزانه: ۲۴ آذر ۱۳۹۷

حضور فعال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در پنجمین نمایشگاه بذر کود سم و نهاده های کشاورزی و دومین نمایشگاه تخصصی گلخانه ادوات باغبانی ماشینها و صنایع وابسته

پنجمین نمایشگاه تخصصی بذر، کود، سم و نهاده های کشاورزی و دومین نمایشگاه تخصصی گلخانه، ادوات باغبانی ماشینها و صنایع ...

ادامه مطلب »