آرشیو ماهانه: دی ۱۴۰۰

چاپ مقاله ISI پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در مجله Communications in Soil Science and Plant Analysis

مقاله دکتر میثم عابدین پور، عضو هیات علمی آبیاری بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ...

ادامه مطلب »

تقدیر ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات از رئیس اداره فناوری اطلاعات و خدمات علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس تقی حاجی مشهدی رئیس اداره فناوری اطلاعات و خدمات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از ...

ادامه مطلب »