آرشیو روزانه: ۷ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری وبینار آموزشی ملی ” بررسی اثربخشی سامانه های آبیاری تحت فشار در کشور” به همت استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی ” بررسی اثربخشی سامانه های آبیاری تحت فشار در کشور” به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و ...

ادامه مطلب »