آرشیو روزانه: ۹ آذر ۱۴۰۱

هفته پژوهش

“پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین” در آیین پایانی هفته پژوهش وفناوری استان، با توجه به ...

ادامه مطلب »