دستاورد ارزشمند برداشت مزرعه شالی کشت حفاظتی در استان گلستان

مزرعه شالی کشت حفاظتی در شهرستان بندرگز استان گلستان برداشت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، این مزرعه که عملیات کشت در بقایای کلزا و تحت نظر محمد اسماعیل اسدی پژو هشگر بین اللملی کشاورزی حفاظتی بخش تحقیقات فنی و مهندسی این مرکز انجام شد در مساحت ۷ هکتار و با کارنده بی خاک ورز آسکه ۲۲۰۰به زیر کشت رفت.
این عملیات در مزرعه خداوندگاری و رقم شالی هاشمی و میزان بذر در هکتار ۵۵ کیلوگرم بوده است.
مزرعه فوق بدون سوزاندن بقایای گیاهی کشت پیشین و همچنین بدون دستگاه خاک و بدون عملیات گل خرابی و ایجاد خزانه به زیر کشت رفت.
در این پروژه، طول دوره رشد کمتر از ۴ ماه و میزان آب مصرفی در مزرعه زیر ۸۰۰۰ متر مکعب محاسبه شد و عملکرد شالی در هکتار ۴۷۷۰ کیلوگرم بوده است.
یکی از مزایای مهم کشاورزی حفاظتی در برنج حذف ایجاد خزانه و مرحله گل خرابی است که بیشترین مصرف آب را دارند می باشند.
شایان ذکر است با توجه به سطح زیاد شالی در استان گلستان و با توجه به کمبود منابع آبی، استفاده از روش های کم آب بر کشت حفاظتی می تواند نقش به سزایی در حفظ منابع پایه تولید یعنی آب و خاک و همچنین حفظ محیط زیست داشته باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.