بازدید معاون مجری طرح گندم کشور از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

مهندس سهراب سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور، گروهی از مدیران مرکز و مسئولان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان از مزارع پژوهشی و بذور پرورشی غلات ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه مهندس سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و دکتر حسن مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز به همراه دکتر حق نما مسئول حفظ نباتات سازمان، مهندس ناظری معاون زراعت سازمان، مهندس مارامایی معاون فنی جهادکشاورزی گنبد، مهندس غیادی رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت گنبد از مزارع پرورشی و تکثیری غلات آبی و دیم ایستگاه گنبد بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان مراحل رشدی و اقدامات انجام شده از سوی پژوهشگران و کارشناسان دست اندرکار این ایستگاه در این مزارع مطلع شدند و درخاتمه با اعلام رضایت از کنترل علف های هرز، تغذیه کودی، یکنواختی مزرعه، آبیاری و سایر مراقبت های انجام شده به هنگام، تقدیر و تشکر به عمل آورده و توصیه های مراقبتی در زمینه بیماری های برگی غلات و تغذیه مزرعه را یادآور شدند.

پاسخ دهید