برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی محققان معین استان گلستان

چهارمین جلسه کمیته فنی محققان معین استان گلستان در مرکز جهاد کشاورزی دهستان قلعه میران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان با حضور اعضای اصلی کمیته و مدیران، کارشناسان و مروجان پهنه منطقه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در ابتدای جلسه مهندس گل چین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان ضمن خیر مقدم، گزارشی اجمالی از سطح کشت اراضی حوزه شهرستان رامیان و محصولات غالب این حوزه را ارایه نمودند سپس دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و دبیرکمیته در رابطه با شرح وظایف کمیته محققان معین مباحثی را مطرح نمود. ایشان با اشاره به تشرح بندهای مربوط به آئین نامه وظایف محققین معین در شهرستان­ها و مراکز دهستان­ها شرکت محققین معین در کمیته فنی مدیریت جهاد کشاورزی تاکید نمودند.
در ادامه جلسه دکتر محمد علی دهقان، دبیر محققان معین منطقه ۱ کشور و نماینده محققان معین استان مطالبی را در رابطه با داشتن برنامه ریزی برای حضور محققان معین در مراکز دهستان ها و مدیریت جهاد کشاورزی و نیز استفاده بهینه از فرصتی که پیش آمده از توان علمی و ظرفیت های تخصصی این گروه پر تلاش و دلسوز بیان داشت.
در ادامه دبیر کمیته به بررسی مصوبات جلسه قبلی و دستور کار این جلسه پرداخت.
سپس مهندس کوهساریان رئیس اداره ترویج شهرستان رامیان گزارشی از فعالیت های ۶ ماهه اول سال ۹۷ محققان و مروجان پهنه ارایه کردند و پس از آن مهندس ملا علی مدیر هماهنگی ترویج سازمان ضمن توضیحات لازم راجع به وظیفه مندی محققان معین و مروجان پهنه وداشتن برنامه برای حضور محققان معین در مراکز دهستانها تاکید نمود.
در ادامه جلسه، برنامه زمانبندی فعالیت های محققان معین و مسائل و مشکلات اجرائی طرح مورد بحث برسی قرار گرفت. در پایان رهنمودهای لازم در رابطه با هر چه بهتر اجرائی شدن طرح و تاثیر گذاری و اثر بخشی آن توسط دکتر کیانی دبیر کمیته ارائه شد.

پاسخ دهید