افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر ولدان

ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ افتتاح شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این آیین که با حضور دکتر ولدان، دکتر علیپور معاون ایشان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، معاونان ایشان و روسا و اعضای هیات علمی بخش های تحقیقاتی مختلف انجام شد ابتدا دکتر ولدان در سخنانی ضمن شادباش این مهم و رسالت مراکز رشد در راستای توسعه و ارتقای کشور در رتبه بندی های مختلف، آرزو کردند تا با عنایات و توجهات حضرت حق، مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در رسیدن به آرمان ها و اهداف مورد نظر پیروز و سربلند باشد و نقش شایسته ای را در ارتقای برنامه های مختلف کشاورزی استان و کشور داشته باشد.
در ادامه این آیین پس از برنامه افتتاحیه میهمانان حاضر در آیین از ساختمان مرکز رشد و دفاتر شرکت های فعال شده در آن و همچنین سایر برنامه های توسعه ای که دراین فضا انجام شده بود بازدید به عمل آوردند و دکتر فرجی رییس مرکز، در سخنانی ضمن معرفی وظیفه مندی های مرکز رشد و ظرفیت های پیش بینی شده، در خصوص فضای پیش بینی و طراحی شده برای این مهم، ساختمان مرکز رشد و شرکت های حاضر در آن توضیحاتی را برای حاضران ارایه دادند.

پاسخ دهید