برگزاری دوره آموزشی ارزیابی حرکت در گاو شیری در مرکز تحقیقات آموزش گلستان

دوره آموزشی ارزیابی حرکت در گاو شیری ویژه مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی در سالن جلسات ساختمان شهید حاجی کریمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۱۱/۱۰/۹۷ تا ۱۲/۱۰/۹۷ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۲۶ نفر از مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی می باشد که بصورت سلسله برنامه آموزشی به درخواست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان در این مرکز برگزار شد.
مدرس این برنامه مهندس عبدالله کاویان عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز در قالب۱۶ساعت آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.
لنگش عارضه ای چند عاملی است که مشکل بسیاری از مزارع صنعتی پرورش گاوهای شیری است و پس از ورم پستان و نقایص تولید مثلی در رده سومین ناهنجاریهای رایج در پرورش گاوهای شیری قرار گرفته است که سهم عمده ای در ضایعات وارده به گاوداران دارد. لنگش بیشترین تاثیر را بر آسایش دام در گاوداری های مدرن دارد شاید این نکته در برخی گله های شیری تغییر یابد و لنگش به عنوان دومین و یا حتی مهم ترین عامل حذف گاو شیری محسوب گردد
. بیشترین زیان اقتصادی ناشی از لنگش حذف زود هنگام دام به علت درد شدید، هزینه های درمان، کاهش تولید شیر و قطع آن، افزایش فاصله ی گوساله زایی و کاهش عملکرد تولید مثلی می باشد که بسته به اشکال بروز بیماری هزینه های خاص خود را برای واحد های دامپروری اعمال می کند. ضررهای ناشی از لنگش به دو دسته ضررهای مستقیم و ضررهای غیر مستقیم تقسیم می شوند.

پاسخ دهید