گزارش فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در شهرستان آزادشهر

گزارش محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سرکشی، بررسی، نشست هم افزایی و ارایه راهکار در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ ماموریت به مرکز خدمات دهستان خرمارود مدیریت شهرستان آزادشهر منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته های مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه که در راستای طرح نظام نوین ترویج و حضور محققان معین در عرصه و مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی سطح استان می باشد با حضور دکتر علیرضا صابری و دکتر محمدرضا پهلوان راد محققان معین مرکز و گروهی از کارشناسان این مدیریت انجام شد و در رابطه با شرکت در جلسه فنی و کارشناسی، بررسی مسائل و مشکلات منطقه و پیشنهاد راهکارهای لازم، مروری بر شرح وظایف و حوزه فعالیت محققان معین و بازدید فنی منطقه بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه پس از صحبت های دو طرف در رابطه با وضعیت کشاورزی منطقه و بیان مسائل و مشکلات، موارد، توصیه های فنی و پیشنهادات محققان این مرکز به شرح زیر ارایه شد:
۱- توصیه میزان و نوع کود مورد نیاز محصولات پاییزه از جمله گندم، کلزا با عنایت به پیش بینی سرما و خشکی برای دو ماهه آخر سال و توجیه علمی ارائه گردید. همچنین برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی برخی از ریز مغذی ها از جمله روی
۲- نحوه اجرای صحیح و دقیق پروژه­های تحقیقاتی با همکاری محقق و مروج در مزارع کشاورزان پیشرو. در رابطه با استفاده بهینه از علفکش ها در هوای مناسب از نظر نور، دما و باد برای کنترل بهتر علفهای هرز بحث گردید.
۳-روی گیاهان دارویی و توجیه اقتصادی برخی ازآنها از جمله گل گاو زبان بحث و تبادل نظر شد و برای جلسات آتی بازدید از مرغداری و دامداری ها هم برنامه ریزی شد.

پاسخ دهید