جلسه هم اندیشی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان

جلسه هم اندیشی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات دکتر کیانی با معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان مهندس لطفی راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۶/۱۱/۹۷ در محل معاونت فنی و آبخیزداری اداره کل برگزار شد.
در این جلسه دکتر سید علی حسینی رئیس بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری از مرکز تحقیقات، مهندس بهترک رئیس مطالعات، مهندس باغستانی مسئول بیابان و آقای مهندس علیمی کارشناس اداره مطالعات از اداره کل نیز حضور داشتند.
در این جلسه ابتدا مهندس لطفی ضمن خیر مقدم به مشکلات بخش اجرا اشاره کرد و افزود بیش از ۳۱۷ هزار هکتار از اراضی مرتعی شمال استان گلستان با پتانسیل شدید بیابان شدن روبرو هستند و بایستی مطالعات مربوطه بخصوص خاکشناسی صورت پذیرد. و خواستار همکاری مرکز تحقیقات شدند. سپس دکتر کیانی ضمن معرفی توانمندی­های مرکز تحقیقات خواستار همکاری بیشتر در جهت حل مشکلات منابع طبیعی استان شدند.
دکتر کیانی به دو موضوع شامل همکاری مرکز تحقیقات در بخشی از مطالعات مربوط به پارک های جنگلی مصوبه جلسه شورای تحقیقات استان و مطالعات خاکشناسی اراضی در خطر بیابانی اشاره کردند.
مقرر شد همکاران مرتبط در جلسه کارشناسی مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ در این رابطه مکانیسم­های اجرایی را به بحث بگذارند. با توجه به برنامه­های هفته منابع طبیعی که هر ساله از طرف مرکز انجام میشود، همکاران اداره کل منابع طبیعی در این مراسم حضور موثری داشته باشند.
سپس هریک از حاضرین در جلسه به بیان دیدگاههای خود در مورد مراتع بیابانی شمال استان شدند. همچنین در مورد محققین معین و پروژه های استانی بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری بحث و تبادل نظر شد.

پاسخ دهید