برگزاری جلسه کمیته عالی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در بهمن ماه ۱۳۹۷

شیشمین جلسه کمیته محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور اعضای اصلی کمیته و همکاران اجرائی در محل مرکز خدمات جهاد کشاورزی استرآباد شمالی ( سرخنکلاته ) در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۷ با چهار دستور کار تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، اعضای اصلی این کمیته شامل : دکتر فرجی- رئیس کمیته محققین معین استان، دکتر کیانی- دبیر کمیته محققین معین استان، دکتر مختارپور- عضو اصلی کمیته و نماینده پژوهشگر مروج ارشد، دکتر دهقان- عضو اصلی کمیته و نماینده محققین معین استان و دبیر منطقه یک، دکتر سهرابی- عضو اصلی کمیته و نماینده محققین معین موسسه پنبه ، دکتر سبزه- عضو اصلی کمیته ومدیر محترم هماهنگی ترویج استان، مهندس امیدی- عضو اصلی کمیته و نماینده محترم روسای مراکز خدمات دهستان ها و مهندس حسینی- مسئول هماهنگی کمیته محققین معین می باشند.
علاوه بر آن مهندس سلیمانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان و مهندس یونس آبادی رئیس مرکز خدمات سرخنکلاته نیز حضور داشتند.
در این جلسه با بحث و تبادل نظر در رابطه با هر چه بهتر اجرائی شدن طرح محققین معین و رفع موانع و مسائل و مشکلات طرح در استان پرداخته شد و تصمیمات مهمی به تصویب اعضای کمیته رسید.

پاسخ دهید