آغاز دو رگ گیری لاین های کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دو رگ گیری لاین های کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در سال زراعی جاری علاوه بر ارقام مرسوم داخلی، لاین‌های جدید کلزا جهت بررسی صفات مورفو و فیزیولوژیکی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان کشت گردیده اند. لذا با توجه به شروع گلدهی مزارع کلزا و به منظور دستیابی به بهترین ژنوتیپ، دورگ گیری لاین های این محصول ارزشمند توسط محققان مرکز غاز گردیده است.
خاطر نشان می سازد دو لاین امید بخش کلزا SAN47 و SAN56 که توسط محققان کشور تولید شده و در دست نامگذاری می باشد نیز در این ایستگاه تحقیقاتی کشت گردیده است.

پاسخ دهید