بازدید دکتر زارع معاون پژوهشی سازمان تحقیقات از مناطق سیل زده استان گلستان و واحد آموزشی کردکوی

با حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، دکتر فرجی رئیس و دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مناطق سیل زده استان و واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به این مرکز شنبه ۱۰ فروردین ۹۸ بازدید به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در این برنامه از مناطق سیل زده گمیشان، رودخانه قره سو و روستاهای مسیر بازدید شد و در واحد آموزش شهید روحانی فردکردکوی نیز ضمن بازدید از بخش های مختلف ایستگاه، از نحوه آبگیری آببندان های این مجتمع دیدار به عمل آمد و توضیحات لازم از سوی رییس مرکز و دکتر ربانی نسب رییس واحد ارایه شد.

پاسخ دهید