برداشت آزمایشات کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

به همت محققان و کارشناسان، برداشت آزمایشات کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: با توجه به سطح زیر کشت کلزا در استان گلستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان یکی از سایت های مهم تحقیقاتی و معرفی ارقام کلزا در کشور می باشد. در سال جاری نیز با توجه به بارش های مکرر و گسترده در سطح استان گلستان، فرصتی به وجود آمد تا ارقام و لاین های در دست بررسی از نظر ماندابی و بیماری ها نیز مورد بررسی قرار گیرند.
شایان ذکر است در این آزمایشات جنبه های مختلفی از جمله به زراعی، به نژادی، آفات، بیماری ها و علف های هرز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.