بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان از گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش استان

مهندس عبدالرضا چراغعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از پژوهشگران مرکز در روز یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ انجام شد، مهندس چراغعلی از فعالیت ها و دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز بازدید و در جریان روند فعالیت های پژوهشی و آموزشی این مرکز در استان قرار گرفت.
شایان ذکر است در این بازدید مهندس چراغعلی ضمن تقدیر از برنامه های جاری و دستاوردهای ارزشمند، دیدگاه های خود را در خصوص پدافند غیر عامل و ضرورت لحاظ نمودن این مهم در برنامه ریزی و اقدامات مختلف مرکز و ایستگاه را بیان نمود.